زیباترین خانه درختی های آپارتمانی

0

اگر قرار باشد کسی خانه خود را در مناطق روستایی و طبیعت زیبای آن رها کند و به شهر بیاید احتمالا باید در چنین آپارتمانی زندگی کند.

زیباترین خانه درختی های آپارتمانی
این مجتمع آپارتمانی ۵ طبقه که در شهر تورین ایتالیا قرار دارد به گونه ای طراحی شده است که بتواند فضای طبیعی و سرسبز اطراف شهر را به داخل شهر بیاورد.
زیباترین خانه درختی های آپارتمانی
معمار این ساختمان زیبا، لوچیانو پیا، تنها به فکر ایجاد نمایی زیبا نبوده است بلکه ۱۵۰ عدد درخت و گیاهی که او در قسمت های مختلف این ساختمان تعبیه کرده است، نزدیک به ۲۰۰ هزار لیتر دی اکسید کربن را در یک ساعت جذب می کند. این بدان معنا است که ساکنین این خانه به خاطر وجود این گیاهان از آلودگی هوای شهر در امان هستند. علاوه بر آن این گیاهان عایق بسیار خوبی برای جلوگیری از آلودگی صوتی نیز هستند.
زیباترین خانه درختی های آپارتمانی
یکی دیگر از ویژگی ها مثبت این گیاهان سایه ای است که آنها در فصل تابستان برای این آپارتمان ها ایجاد می کنند به همین خاطر ساکنین این خانه ها به روشن کردن کولرهای خود برای مبارزه با اشعه های تند خورشید که از طریق پنجشنبه وارد خانه می شوند نیازی ندارند.
زیباترین خانه درختی های آپارتمانی

از طرفی این گیاهان باعث می شوند آپارتمان ها در طی ماه های سرد سال گرم تر باشند. این درختان و گیاهان به طور تصادفی انتخاب نشده اند بلکه طراح آنها آقای پیا ، آنها را با در نظر گرفتن تنوع برگ ، رنگ و گل انتخاب کرده است.

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here