تو قهرمان دنیای خودت باش

0

تو قهرمان دنیای خودت باش

آیا می دانی انسانهای بزرگ و موفق به واسطه داشتن قهرمان درون، می توانند به شناخت وکشف سرزمین اسرار آمیز و پیچیده ی دنیای درونشان بپردازند و به وجود قدرت های برتر ونامرئی شان پی ببرند. آیا می دانی قهرمان درون شما، صاحب قدرتمندترین انرژی ها و نیروهای است که قادر خواهد بود، شما را به اوج وقدرت برساند؟! تو به واسطه انرژی و نیروی شور واشتیاق قهرمان درونت قادر خواهی بود، ابتدا دنیای درون و بعد جهان برون را تغییر دهید وگستره ی بی انتها و بی حد ومرز درونت را، استعدادها، توانایی ها و ثروت نامحدودت را که در زیر خروارها و لایه های از اوهام وخیالات باطل، تفکرات و تصورات کهنه وغلط، باورهای سست ونادرست، محدود نگری ها و تنگ نظری های فقیرانه و ایمانی ضعیف به منبع بی انتهای الهی، مدفون شده اند، کشف و شناسایی کنید.

قهرمان درونت رازها و راه های پرپیچ وخم دنیا ی بی حد ومرز وجودت را به خوبی می شناسد. او با تمام پیچیدگی های روحی و روانی واسرار درونت آشنایی دارد. تو چقدر این قهرمان را می شناسی؟ چقدر با حساسیت ها و توانایی های قهرمان درونت آشنایی دارید؟ اصلا چقدر تلاش کرده اید که از او یک قهرمان بسازید؟ با او دوست، همراه، همدل و یگانه هستید؟ بیشتر افراد بعد از کودکی و ورود به دنیای بزرگسالی این قهرمان درون یا (( خود واقعی))شان را از دست می دهند و بین آنها فاصله ی به اندازه تمام عمر شخص ایجاد می شود و در نهایت با مرگ شخص، قهرمان درون نیز که نمادی از استعدادها و توانایی های بالقوه ی بروز داده نشده ی شخص است، بدون تلاش برای عملی کردن رویاها و آرزوهایت از بین خواهد رفت.

پس تو می توانی با کمک اراده و نیروی اعتماد به نفس، به رشد و بروز نیروها و توانایی های قهرمان وجودت در کشف و شناخت لایه های پیچیده ی شخصیتت و ظهور وبروز استعدادهایت و در نهایت استخراج گنج پنهان درونت اقدام نمایید. قهرمان درونت بیشتر از هرکس دیگر با نقشه و مختصات جغرافیایی سرزمین و معماری درونت و پیدا کردن گنج آشنایی دارد.

قهرمان وجودت در نهایت با صرف تمام عمرت، فقط می تواند کاشف سرزمین خودت شود و نه شخص دیگری. چون برای کشف و آگاهی از اسرار ورازهای پیچیده درونت تمام عمر هم کافی نیست . در نتیجه باید تمام سرمایه ها و انرژیها ی درونت ، محدود و صرف شناخت و آگاهی از خودت شود . هرکسی قهرمان، مالک و فاتح وجودی دنیای درون خود را دارد و باید تلاش کند قهرمان وجود خود را بسازد و پرورش دهد.

بنابراین بی خود وبی جهت تلاش نکن قهرمان دنیای دیگران شوید. چرا اصرار دارید به زور وارد دنیای ناشناخته دیگران شوید و در آنجا نقش قهرمان را بازی کنید؟این تلاش بیهوده ی شما، باعث سرگردانی و بی هویتی قهرمان وجودتان می شود. منشاء تمام حسادت ها، نفرت و کینه توزی ها، حرص و طمع ورزی وتمام اختلالات روحی وروانی در این است که به جای تمرکز بر شناخت و آگاهی از مختصات هویتی و شخصیتی خود، با دخالت کردن ، تحمیل و القاء آراء و تفکرات خود و اجبار کردن دیگران برای تطبیق خود با ارزش ها و مبانی فکری ما ، سعی می کنیم جغرافیای منحصر به فرد، ناشناخته و نامحدود دیگران را مورد تجاوز و تاخت وتاز خود قرار دهیم و بدینوسیله سرمایه ها ی وجودی خود را، بیخود وبی جهت صرف عملی کردن خواسته های دیگران کنیم. به جای سرمایه گذاری و هدر دادن سرمایه ی زمان در کشف امورات دیگران، قهرمان درون را و توانایی هایش را تایید وتشویق نماییم تا به کشف و استخراج منابع و معادن منحصر به فرد وبی همتای خویش بپردازد.

این تصور اشتباه ست که فکر کنی با دخالت کردن و ورود به حریم های شخصی و خصوصی و بهره برداری و سوء استفاده از منابع و نیروهای دیگران ، فاتح یا قهرمان آن سرزمین شوید. تو از نظر دیگران نه تنها شایستگی قهرمان بودن را ندارید بلکه از شما با عنوان متجاوزگر و فضول نام خواهند برد. این امر فقط در شرایطی میسر است که دیگران مجوز لازم را آن هم به قصد کمک یا مشاوره به شما بدهند تا بتوانید قهرمان وار و با هدف حل مسائل، مشکلات وموانع، وارد سرزمین انها شوید و در کشف و شناسایی گنج ها و راه های دست یابی به نیروها و منابع دیگران به آنها کمک نمایید.

بنابراین جفاست در حق قهرمان درون که با توقعات و انتظارات بیجا و نامعقول ، مدام او راآزارو به دردسر بیاندازید و موجبات ذلت، شکست وناکامیش را فراهم کنید و با تنگ نظری ،کوته فکری و باورهای غلط و نادرست، انرژیی و شور واشتیاقش را برای به اوج رساندن و دستیابی به خواسته ها و رویاهای صاحبش کمرنگ جلوه دهید و باعث منزوی شدن، خرد شدن، تحقیر شدن و در نهایت خودکشی روحی او شوید. چرا با تنبلی وبی حالی ، سد راه فوران انرژی های حیات بخش و معجزه آفرین قهرمان درون می شوید؟با این شرایط و حال وهوای بد، آشفتگی ذهن و فکر، بینش و نگاهی بسته و غیر خلاقانه چگونه انتظار پیروز شدن قهرمان درون را در کشف موانع و مسیرهای پرپیچ وخم درون را دارید؟

تو به زور قهرمان درونت را وادار به انجام رفتار واعمالی می کنید که با ارزش هایش در تضاد می باشد در نتیجه بین تو و او تنش و کشمکش های روحی وروانی به وجودمی آید که در نهایت موجب رشد بیماریها و امراض خواهند گردید.

در پایان یادآوری می کنم که به جای اینکه زمان و فرصت های ذی قیمت زندگیت را صرف دخالت و تجاوز به امورات دیگران نمایید و قهرمان درونت را به زور وادار به ورود به جغرافیای هویتی و حیثیتی دیگران نمایید ، زمان و فرصت ها را در اختیار قهرمان قرار بده تا فقط وفقط به کشف اسرار و رازهای بی حد ومرز و سرزمین های کشف نشده و منابع بکر وغنی وجودت ، بپردازد.

فخرالدین دوست محمد

۱+

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here