امروز: سه شنبه, ۲, بهمن, ۱۳۹۷

شابر

0

شابر

شابر کاری به کارهایی گفته می‌شود که با شابر برای تصحیح ناهمواری‌های سطوح ماشین‌کاری شده انجام شود تا سطح بر اثر پرداخت هموار گردد. هرچند دستیابی به سطح همواره واقعی ناممکن است ولی شابرها برای نزدک شدن به چنین سطحی یا به عبارت دیگر برای تصحیح تا حد سطح هموار به کار می‌روند.

لبهٔ برندهٔ شابر باید دارای کلفتی ۵/۲ میلی‌متر و پهنای ۱۲ میلی‌متر می‌باشد، شابر باید با سنگ سنباده، صیقل کاری و با سنگ چاقو تیزکنی تیز گردد.شابرها را گاه از سوهان‌های مستعمل می‌سازند.

انواع شابر در صنعت:

۱) تخت

۲) سرکج (الف ـ راستگرد ب ـ چپگرد)

۳) نیمگرد

۴) سه‌گوش

۵) دو دسته‌ای

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here