رخدادهائی که می بایست از وقوع آن جلوگیری می شد

0

رخدادهائی که می بایست ازوقوع آن جلوگیری می شد

سرانجام سال نو نیز به مانند همه سالها فرا رسید، سالی را که در پیش رو داریم انتظار میرود که در آن با افزایش رشد اقتصادی روبرو باشیم تا شاید موجب افزایش درآمد سرانه گردد، اما توقع داشتیم که به درخواستها در خصوص افزایش حقوق کارگران و نیز مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی توجه بیشتری مبذول می گردید تا این طبقات آسیب پذیر با کمترین آشفته فکری سال جدید را آغاز می کردند.

در سالی که گذشت کارگران ونیز مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی انتظار داشتند که در سال آینده ازافزایش قابل توجهی از نظر حقوق و مزایا برخوردار باشند تا بتواند نسبت به تامین حداقل معیشت خود و نیز خانواده خویش اقدام نمایند تا حداقل در این سال جدید نسبت به وظایف خود در مقابل خانواده خود کوتاهی ننموده و همانند سال قبل شرمنده آنان نباشند.

اما با همه هشدارهائی که درباره بعضی از کارفرمایان بنگاههای اقتصادی داده شده بود توجهی نشده و کارفرمایان اینگونه بنگاهها بدون پرداخت چندین ماه حقوق و مزایا و نیز عیدی و پاداش سال قبل مبادرت به خروج از کشور نمودند و نیروهای کاری را که با کوشش و تلاش بی مانند انتظار حقوق و مزایا و نیز عیدی و پاداش و سایر مزایا را داشتند در مقابل خانواده شان سرافکنده و شرمسار نمودند. اما جالب است به این موضوع نیز توجه شود که بعضی از این کارفرمایان از نقاط ضعف نیروهای کار خود استفاده نموده و بدون پرداخت مطالبات سال قبل از آنان برگه تسویه حساب دریافت نموده اند. شایان ذکر است که بعضی از این کارفرمایان اینگونه تسویه حسابهای کارگری را از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام داده تا به این اعمال خود جنبه قانونی داده تا در صورت شکایات نیروهای کار از این اسناد بر علیه آنان استفاده گردد.

بایستی اضافه شود که اینگونه کارفرمایان در سال جدید نیز همانند سال قبل پس از بازگشت از تطیلات خارج از کشور با پرداختهای ناچیزی مجددا آنان را وادار به کار و تلاش نموده و با حاصل کار و تلاش آنان مجددا به خارج از کشور مسافرت می نمایند و همچنان این نیروهای کار با امید بازگشت مجدد کارفرمایان خود و دریافت مبلغی ناچیز در انتظار می مانند تا شاید با دریافت این مبلغ حداقل بتوانند شکم خانواده شان را سیر کرده و امیدوار باشند که حداقل دچار سوء تغذیه نگردند.

اما بایستی از خود پرسید با اینگونه کارفرمایان که اعتیاد به مسافرت های غیر ضروری و تفریحی به خارج از کشوردارند و هر بار با وعده های تو خالی از این نیروها استفاده نموده و با حاصل تلاش و دسترنج آنان به سفرهای غیر ضروری خارج از کشور اقدام می نمایند چه باید کرد؟! توضیح اینکه اینگونه کارفرمایان نه تنها از پرداخت حقوق و مزایای کارگران بلکه حق بیمه آنان را نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی نمایند و از این بابت نیز خساراتی به این سازمان مهم و با ارزش وارد می نمایند. زیرا اگر کارفرمایان به موقع بتوانند نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران خود اقدام نمایند این سازمان نیز بهتر می تواند به انجام ظایف خود ادامه دهد و مستمری بگیران نیز می توانند امیدوار باشند که مشمول بسته های حمایتی سازمان تامین اجتماعی قرار خواهند گردید.

مهمترین گزینه برای وادار کردن اینگونه کارفرمایان که اعتیاد به مسافرت خارج ازکشوردارند و با دسترنج نیروهای کار خود به این کار اقدام می نمایند، ممنوع الخروج نمودن آنان از کشور می باشد. با توجه به اینکه این کارفرمایان اعتیاد به مسافرت دارند برای اینکه مانعی جهت خروج آنان از کشور ایجاد نگردد برای رفع آن ازهر اقدامی فروگذار نمی نمایند. اگر شرایط خروج اینگونه کارفرمایان مفاصا حساب با سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و به ویژه کارگران آنان منظور گردد، بدون شک در جهت جلوگیری از ممنوع الخروج شدن از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند نمود و از این بابت ضمن اینکه کارگران اینگونه بنگاهها به حقوق و مزایای خود دسترسی پیدا می کنند، سازمان های تامین اجتماعی و امور ملیاتی نیز نسبت به دریافت مطالبات خود اطمینان حاصل خواهند نمود. اگر به این طریق رفتار شود مسلما شاهد تعطیلی بنگاههای اقتصادی و بیکاری روز افزون نیروهای کار نخواهیم بود و ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی با دریافت مطالبات خود خدمات بهتری می تواند ارائه نماید، از فرار مالیاتی توسط اینگونه بنگاههای اقتصادی نیز ممانعت بعمل می آید.

منبع : سایت اقتصادی به نشانی: http://eghtesadi.avi.trade

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here